DUYỆT THIẾT KẾ 3D

Bước 1: Theo kết quả khảo sát, nhân viên thiết kế sẽ lên ý tưởng thiết kế dựa trên mặt bằng 2D của khách hàng, thời gian từ 01-03 ngày và tùy theo khối lượng thiết kế.

Bước 2: Nhân viên kinh doanh sẽ trao đổi và làm hợp đồng thiết kế chuẩn với khách hàng dựa trên đơn giá đã niêm yết. Đơn giá sẽ thay đổi theo yêu cầu thiết kế mới hay thiết kế cải tạo, thiết kế phong cách hiện đại hay cổ điển, diện tích chính xác là bao nhiêu… và theo chính sách khách hàng của công ty …

Bước 3: Duyệt thiết kế minh họa ý tưởng 3D – công ty Suối Nguồn sẽ gửi khách hàng minh họa ý tưởng 3D bao gồm:

Chi tiết không gian thiết kế.

Chi tiết hình ảnh các đồ đạc trong phòng, từng đường nét, họa tiết, độ dày mỏng, cao thấp…

Chi tiết màu sắc và sự phối màu của các vật dụng, nền, tường… trong không gian thiết kế.

Chi tiết vật liệu được sử dụng vào các đồ đạc, chi tiết thiết kế…

 

DUYỆT THIẾT KẾ 3D

Bước 1: Theo kết quả khảo sát, nhân viên thiết kế sẽ lên ý tưởng thiết kế dựa trên mặt bằng 2D của khách hàng, thời gian từ 01-03 ngày và tùy theo khối lượng thiết kế.

Bước 2: Nhân viên kinh doanh sẽ trao đổi và làm hợp đồng thiết kế chuẩn với khách hàng dựa trên đơn giá đã niêm yết. Đơn giá sẽ thay đổi theo yêu cầu thiết kế mới hay thiết kế cải tạo, thiết kế phong cách hiện đại hay cổ điển, diện tích chính xác là bao nhiêu… và theo chính sách khách hàng của công ty …

Bước 3: Duyệt thiết kế minh họa ý tưởng 3D – công ty Suối Nguồn sẽ gửi khách hàng minh họa ý tưởng 3D bao gồm:

Chi tiết không gian thiết kế.

Chi tiết hình ảnh các đồ đạc trong phòng, từng đường nét, họa tiết, độ dày mỏng, cao thấp…

Chi tiết màu sắc và sự phối màu của các vật dụng, nền, tường… trong không gian thiết kế.

Chi tiết vật liệu được sử dụng vào các đồ đạc, chi tiết thiết kế…