TIẾP NHẬN THÔNG TIN

– Bộ phận kinh doanh sẽ tiếp nhận yêu cầu ban đầu của khách hàng thông qua các kênh: Website, Email, Facebook hay trực tiếp nhận cuộc đến qua hotline (+84) 908 412 079

– Tư vấn sơ bộ cho khách hàng để có lựa chọn tốt nhất ngay từ ban đầu.

– Hẹn địa điểm và thời gian gặp trao đổi trực tiếp.

Tìm hiểu thông tin khách hàng

 • Độ tuổi, sở thích, nhu cầu, mong muốn của khách hàng.
 • Loại hình sở hữu, diện tích, thiết kế…
 • Số người sử dụng các không gian nội thất.
 • Nhu cầu khách hàng sử dụng thiết kế vào mục đích như thế nào?
 • Tìm hiểu sở thích của khách hàng về mỹ thuật, phong cách nội thất.
 • Tư vấn kĩ thuật và dự trù mức đầu tư.

Tư vấn sơ bộ

 • Phong cách thiết kế chủ đạo
 • Yêu cầu chất liệu, vật liệu sử dụng trong nội thất
 • Nhu cầu, ngân sách dự trù của khách hàng
 • Chi phí thiết kế.

 

 

 

TIẾP NHẬN THÔNG TIN

– Bộ phận kinh doanh sẽ tiếp nhận yêu cầu ban đầu của khách hàng thông qua các kênh: Website, Email, Facebook hay trực tiếp nhận cuộc đến qua hotline (+84) 908 412 079

– Tư vấn sơ bộ cho khách hàng để có lựa chọn tốt nhất ngay từ ban đầu.

– Hẹn địa điểm và thời gian gặp trao đổi trực tiếp.

Tìm hiểu thông tin khách hàng

 • Độ tuổi, sở thích, nhu cầu, mong muốn của khách hàng.
 • Loại hình sở hữu, diện tích, thiết kế…
 • Số người sử dụng các không gian nội thất.
 • Nhu cầu khách hàng sử dụng thiết kế vào mục đích như thế nào?
 • Tìm hiểu sở thích của khách hàng về mỹ thuật, phong cách nội thất.
 • Tư vấn kĩ thuật và dự trù mức đầu tư.

Tư vấn sơ bộ

 • Phong cách thiết kế chủ đạo
 • Yêu cầu chất liệu, vật liệu sử dụng trong nội thất
 • Nhu cầu, ngân sách dự trù của khách hàng
 • Chi phí thiết kế.